My Portfolios

Jinatta > คู่มือจำแนกพืชและสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2558 18:18 อัพเดตล่าสุด : 16 มี.ค. 2558 18:18 จำนวนผู้เข้าชม : 520

เป็นหนังสือที่ทางหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน รอบๆทะเลสาบสงขลาได้รู้จักสิ่งมีชีวิตรอบๆ เพื่อที่เขาจะได้รักและหวงแหนทรัพยากรอันมีค่า

จัดทำโดย ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง, พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร, วิลาวัลย์ ชัยธรรม, ปัทถมาภรณ์ หมาดนุ้ย, ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ และ รงรอง สุวรรณกระจ่าง.  338 หน้า

Recommend
THE TRICKY EMPEROR กำเนิดจักรพรรดิมายาจอมกะล่อน
Cool Japan II
น้ำค้างเริงไฟ