Company Profile
MITSUBISHI

Website:

-

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES-MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO.,LTD.

ที่ตั้งบริษัท : 220 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

เบอร์โทรศัพท์ : 3260401

เบอร์แฟกซ์ : 02-3260419

Email : ga_pijittra@maco.co.th

Overview