โครงการ
โครงการ 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็ก 9-12 ปี
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97495523349789749552339 นิทานเมืองโบราณ และสถานศักดิ์สิทธิ์ 1351 ม.ค. 2548ห้องเรียน
97495522889789749552285 นิทานลำน้ำ 1351 ส.ค. 2548ห้องเรียน
97897495522789789749552278 นิทานขุนเขา 1351 พ.ค. 2548ห้องเรียน
97495522459789749552247 ตำนานภาษิตไทย 1201 ก.พ. 2548ห้องเรียน
97495523779789749552377 พระสุธน มโนห์รา 1801 ก.พ. 2549ห้องเรียน
97897495525449789749552544 สังข์ทอง 1101 มี.ค. 2550ห้องเรียน
97897495528589789749552858 กางเกงลิงไม่ใช่ของลิง 951 ส.ค. 2551ห้องเรียน
97897409406549789740940654 สไปเดอร์ เด็กชายไล่กา 1201 ม.ค. 2558โลกหนังสือ
97897494584199789749458419 กว่าจะได้เป็นเด็กดี 901 ม.ค. 2558โลกหนังสือ
97897409005049789740900504 ชุมนุมนิทานอียิปต์ เรื่อง ปีศาจกับชาวประมง 901 ม.ค. 2558โลกหนังสือ
97861171150119786117115011 อาณาจักรขยะหรรษา 1851 มี.ค. 2552ฟรีมายด์
97861171150289786117115028 หิ่งห้อยปีกบางกับการเดินทางของน้ำใส 1551 มี.ค. 2552ฟรีมายด์