ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
มาลา คำจันทร์
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97897431594979789743159497 เขี้ยวเสือไฟ ฉบับ 2 ภาษา 3801 มิ.ย. 2560สยามปริทัศน์
9789743158292 เรื่องเล่าจากดงลึก 15021 พ.ค. 2558สยามปริทัศน์
9789743157592 ลูกข้าวนึ่ง 17021 พ.ค. 2558สยามปริทัศน์
9789743155734 วิถีคนกล้า 10021 พ.ค. 2558เคล็ดไทย
9789743155857 หมู่บ้านอาบจันทร์ (100) 10021 พ.ค. 2558เคล็ดไทย
9789743156328 ไฟพรางเทียน (KT) 10021 พ.ค. 2558เคล็ดไทย
9789743155864 เจ้าจันท์ผมหอม 9021 พ.ค. 2558เคล็ดไทย