ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
คาฟคา อาซากิริ
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97861681056349786168105634 คณะประพันธกรจรจัด ต.เรื่องลับฯ (LN) 2653 ก.พ. 2561PHOENIX-ฟีนิกซ์
97861681052839786168105283 คณะประพันธกรจรจัด ต.ดาไซ โอซามุกับฯ (LN) 2455 ก.ย 2560PHOENIX-ฟีนิกซ์
97861692763269786169276326 คณะประพันธกรจรจัด 24524 ม.ค. 2560PHOENIX-ฟีนิกซ์