ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ทองเกษม