หมวดหมู่
ศิลปกรรม > การแสดง/นาฎศิลป์
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97861621506479786162150647 Communities Of Imagination: Contemporary Southeast Asian Theatres 6951 ธ.ค 2556Silkworm Books
9786167158303 เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพครั้งที 6: ตะลุยคลัง 2501 ต.ค. 2556อ่าน
97861604127789786160412778 สวยเป๊ะ ดูดี ต้องงี้สิ! :ชุด Happy Everyday 15811 มี.ค. 2556นานมีบุ๊คส์
97897439000689789743900068 Dance, Drama, And Theater In Thailand: The Process Of Development And Modernization 6251 ธ.ค 2555Silkworm Books
97897403340029789740334002 มโหรีอีสานใต้ (1 BK./1 CD-ROM) 2001 ม.ค. 2513ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย