Knowledge

Knowledge All > กราฟฟิกดีไซน์ งานออกแบบสู่ชีวิตที่ออกแบบไม่ได้ (2)

กราฟฟิกดีไซน์ งานออกแบบสู่ชีวิตที่ออกแบบไม่ได้(2)

 

 

 

กราฟฟิก เป็นคำที่พบเห็นได้บ่อย แต่พบหาความหมายได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากความหมายที่ครอบคลุม หน้าที่ที่หลากหลายของกราฟฟิกดีไซน์ ทำให้การจำกัดความบางครั้งทำได้แค่การบอกว่า กราฟฟิกคือผู้ออกแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อที่ไม่ได้เป็นสิ่งพิมพ์


คราวก่อนผมพูดถึงภาพรวมของงานกราฟฟิกสื่องสิ่งพิมพ์ไปบ้างแล้ว แต่หน้าที่ของกราฟฟิกดีไซน์ที่เป็นในลักษณะของนิยามที่จับต้องได้นั้น มีอยู่บ้างรึเปล่า Allen Hurlburt จาก The Art Directors Club ได้บอกหน้าที่หลักของงานกราฟฟิกไว้ 3 แบบเพื่อความเข้าใจง่ายๆ คือ


 

1.       To Inform คือ เพื่อบอกเล่า ให้รายระเอียดถึงสิ่งต่างๆ ลองนึกถึงป้ายบอกทาง ที่ไม่มีภาษาที่เรียกว่าวัจนภาษา หรือภาษาพูด อ่านเขียน ในปัจจุบัน แต่เป็นเพียงภาพที่สามารถบอกเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


2.       To Identity คือ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น โลโก้ขององค์กร โลโก้ของชื่อนิตยสารเล่มต่างๆ เป็นการสื่อสารให้วัจนภาษา ดูมีเอกลักษณ์ โดดเด่น บอกถึงทิศทางการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี


3.        To Persuade คือเพื่อโน้มน้าวชักจูง สิ่งนี้จะได้ใช้ในงานโฆษณาเป็นหลัก แต่การออกแบบอื่นๆก็เพื่อชักจูงได้ เช่น ออกแบบโฆษณารับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า การโน้มน้าวให้คนเห็นงานแล้วอยากบริจาคก็เป็นหน้าที่หนึ่งของกราฟฟิกดีไซน์เช่นกัน


 

เนื้อหาในเรื่องของกราฟิกดีไซน์ยังไม่จบลงง่ายๆ นี่ถือเป็นเพียงหน้าที่หลักของกราฟฟิก ซึ่งก่อนทำงานออกแบบเหล่านี้ จำเป็นต้องมีวิธีการคิดที่สมบูรณ์ คราวหน้ามาดูเรื่องของวิธีคิดต่างๆ ที่จะทำให้นักออกแบบกราฟฟิกมีวิธีการทำงานออกมาได้อย่างน่าสนใจกันครับ


Other Knowledge more>>