Knowledge

Knowledge All > กราฟฟิกดีไซน์ งานออกแบบสู่ชีวิตที่ออกแบบไม่ได้ (1)

กราฟฟิกดีไซน์ งานออกแบบสู่ชีวิตที่ออกแบบไม่ได้(1)

หาก เปรียบวงการสื่อสิ่งพิมพ์เป็นร่างกาย กองบรรณาธิการอาจเป็นแขนขาขับเคลื่อนเนื้อหาและกระบวนการของสื่อนั้นๆ ให้เดินหน้าไม่หยุดหย่อน บรรณาธิการอาจเป็นมันสมอง ที่คอยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ อีกที โดยมีนักวาดภาพประกอบ ช่างภาพ เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ล่อเลี้ยงการทำงานต่างๆ และส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้หน้าที่อื่นๆเลยก็คือ ฝ่ายศิลป์ หรือกราฟฟิกดีไซน์ ที่เปรียบเสมือนลมหายใจของสื่อสิ่งพิมพ์

คำเปรียบเปรยข้างต้นย่อมไม่ใช่สิ่งเกินจริง เนื่องจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนั้น เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดเรียงเนื้อหา องค์ประกอบ รูปเล่มทั้งหมด ตามคอนเซ็ปที่ได้รับมอบหมายมาในแต่ละเล่ม ถือเป็นการทำงานช่วงที่สำคัญที่สุด ช่วงหนึ่งของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เลยก็ว่าได้ ซึ่งในแต่ละองค์กร อาจมีชื่อเรียกตำแหน่งหน้าที่ออกแบบแตกต่างกัน เช่น กราฟฟิกดีไซน์ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายศิลป์ เป็นต้น

หากพูดถึงกราฟฟิกดีไซน์ หลายคนอาจนึกภาพไม่ออกว่ามีเนื้องานเป็นอย่างไร งานออกแบบกราฟฟิกเป็นงานที่มีความซับซ้อนในตัว เนื้องานครอบคลุมการออกแบบภายในรูปเล่มทุกชนิด ตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงปกหลัง หน้าแรกจนหน้าสุดท้าย เป็นผู้ที่นำเนื้อหาจากฝ่ายกองบรรณาธิการและนักเขียน รวมถึงภาพประกอบ ภาพถ่าย มาออกแบบเป็นรูปเล่ม จัดวางองค์ประกอบให้ดึงดูด น่าสนใจ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ทั้งในแต่ละคอลัมน์ แต่ละหน้า ไปจนถึงภาพรวมของสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งฉบับ ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร พ็อคเก็ตบุค หนังสือพิมพ์ หรือจะเป็นโปสเตอร์ โฆษณาต่างๆ ภายในเล่ม ความแตกต่างของเนื้องานขึ้นอยู่กับองค์กร บางแห่งอาจให้กราฟฟิกดีไซน์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบจัดเรียงเฉพาะด้าน เนื้อหาทั้งหมด บางแห่งอาจให้กราฟฟิกดูแลเรื่องเกี่ยวกับโฆษณาที่ลงในสื่อสิ่งพิมพ์นั้นๆ อีกด้วย

กราฟฟิกดีไซน์ คือหนึ่งในขั้นตอนการทำงานที่มีการปรับแก้มากที่สุด อาจมากยิ่งกว่ากองบรรณาธิการแก้ไขต้นฉบับเสียอีก เนื่องจากการออกแบบเกี่ยวเนื่องกับสภาพวแดล้อมหลายอย่าง เช่น การเลือกภาพประกอบให้เข้ากับเนื้อหา การจัดวางองค์ประกอบของแต่ละหน้ากระดาษให้เข้ากับภาพรวม เนื่องจากงานออกแบบมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ทั้งสัดส่วน ภาพประกอบ สี องค์ประกอบศิลป์ ฯลฯ ยิ่งหากการทำงานเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของลูกค้า การปรับแก้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานอย่างเสียไม่ได้

ทั้งหมดคือภาพรวมของงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ หรืองานออกแบบ ที่มีขอบเขตเนื้อหาและรายละเอียดมากเกินกว่าจะกล่าวไว้ในคราวเดียว สัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่า การออกแบบสิ่งพิมพ์นั้น เขามีวิธีคิดและวิธีทำงานกันอย่างไร

เขียนโดย PJ

Other Knowledge more>>