แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๔
แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๔Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekแบบฝึกภาษาไทย ประถม ๔
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)

แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๔


สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน

พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

สารบัญ
***ภาษาพาที***
บทที่ ๑ ขนมไทยไร้เทียมทาน
บทที่ ๒ ออมไว้กำไรชีวิต
บทที่ ๓ ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น
บทที่ ๔ ภูมิใจมรดกโลก
บทที่ ๕ ชีวิตที่ถูกเมิน
บทที่ ๖ โอม ! พินิจมหาพิจารณา
บทที่ ๗ แรงพิโรธจาดฟ้าดิน
บทที่ ๘ ไวรัสวายร้าย
บทที่ ๙ สนุกสนานกับการเล่น
บทที่ ๑๐ หนูเอยจะบอกให้
บทที่ ๑๑ คนดีศรีโรงเรียน
บทที่ ๑๒ สารพิษในชีวิตประจำวัน
บทที่ ๑๓ อย่างนี้ดีควรทำ
บทที่ ๑๔ กระดาษนี้มีคุณค่า
บทที่ ๑๕ รักที่คุ้มภัย
บทที่ ๑๖ ธรรมชาตินี้มีคุณ
***วรรณคดีลำนำ***
บทที่ ๑ การผจญภัยของสุดสาคร
บทที่ ๒ น้ำผึ้งหยดเดียว
บทที่ ๓ ระบำสายฟ้า
บทที่ ๔ เรื่องเล่าจากพัทลุง
บทที่ ๕ ดวงจันทร์ของลำเจียก
บทที่ ๖ ห้องสมุดป่า
บทที่ ๗ เที่ยวเมืองพระร่วง

จุดเด่นสินค้า : ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0 

ชื่อหนังสือ
แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๔

บรรณาธิการ
ปติมา จำปาเวียง
ปีที่ผลิต
28 สิงหาคม 2562
สำนักพิมพ์
Think Beyond book
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
http://www.thinkbeyondbook.com/
ISBN
8859099304009
Barcode
8859099304009

จำนวนหน้า
384 หน้า
ขนาด
19 x 25.4 ซม. ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
280 บาท
สถานะการขาย
วางจำหน่ายทั่วไป
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit