วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง บรรจง จันทมาศ , ไชยชาญ หินเกิด
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
                                           วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 85 เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

โดยกำหนดเนื้อหาสาระเป็น 4 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป
บทที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
บทที่ 3 กฎและและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

แต่ละบทจะมีเนื้อหาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง มีหลักการคำนวณ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาวงจรต่าง ๆ โดยหลักและทฤษฎีในรูปแบบต่าง ๆ กัน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงมีแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย

สามารถสั่งซื้อได้ที่
1. Inbox เพจwww.facebook.com/tpabookcentre
2. www.tpabook.com/product/วงจรไฟฟ้ากระแสตรง-สอศ/
3. TPA Book Centre สาขาสุขุมวิท 29 และ สาขาพัฒนการ 18 / HOTLINE 02-662-1020

ชื่อหนังสือ
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

ปีที่ผลิต
31 ธันวาคม 2513
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789744436726
Barcode
9789744436726

จำนวนหน้า
200 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซม ซ.ม.
น้ำหนัก
375 กรัม
ราคา
88 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สำนักพิมพ์)
    5-7 ถนนสุขุมวิท ซอย29 ถนนสุขุมวิท
    โทร : 02-258-0320-5 ต่อ 1530, 02-258-0320-5 ต่อ 1209    แฟกซ์ : 02-258-0181    Email : tpabook@tpa.or.th    Website : www.tpabook.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit