คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน PythonWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekคู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ณัฐวัตร คำภักดี
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)หนังสือคู่มือเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน (Python Programming Language) เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำาหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็น นักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่าย ต่อการเริ่มต้นศึกษา เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของภาษาไพธอน การติดตั้งเครื่องมือสำาหรับพัฒนาโปรแกรม รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำาอธิบายจำานวน มาก ทำาให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมใช้ได้จริง


สารบัญ
บทที่ 1 แนะนำภาษาไพธอน (Introduction to Python)
บทที่ 2 แนะนำเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ด้วยภาษาไพธอน
บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ
บทที่ 4 ชนิดข้อมูลสตริง (String)
บทที่ 5 ชนิดข้อมูลลิสต์และทูเพิล (List and Tuple)
บทที่ 6 ชนิดข้อมูลดิกชันนารี (Dictionary)
บทที่ 7 ชนิดข้อมูลเซต (Set)
บทที่ 8 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานโปรแกรม (Control Statement)
บทที่ 9 การจัดการข้อผิดพลาด (Exceptions Handing)
บทที่ 10 การจัดการกับไฟล์ (File I/O)
บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล (Database Programming)
บทที่ 12 ฟังก์ชั่น (Functions)
บทที่ 13 โมดูล แพ็คเกจ และการเรียกใช้งาน (Module and Package in Python)
บทที่ 14 แนะนำการเขียนโปรแกรม GUI
บทที่ 15 ภาคผนวก
ติดตั้งเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมภาษาไพธอน


Python Source Code

ชื่อหนังสือ
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ปีที่ผลิต
20 มิถุนายน 2561
สำนักพิมพ์
โปรวิชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
www.provision.co.th
ISBN
9786162046971

จำนวนหน้า
336 หน้า
ขนาด
17 x 23 ซม. ซ.ม.
น้ำหนัก
435 กรัม
ราคา
285 บาท
สถานะการขาย
วางจำหน่ายทั่วไป
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท โปรวิชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    408/30 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 8 ซอยพหลโยธิน ซ.8 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร : 02-619-0070, 0819285299    แฟกซ์ : 02-279-3928    Email : sales@provision.co.th    Website : www.provision.co.th
  • บริษัท โปรวิชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    408/30 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 8 ซอยพหลโยธิน ซ.8 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร : 02-619-0070, 0819285299    แฟกซ์ : 02-279-3928    Email : sales@provision.co.th    Website : www.provision.co.th
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit