ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยวWish List
New Release ThisWeekภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
รวมบทสนทนาที่ใช้บ่อย คำศัพท์ แบบฝึกหัด พร้อมพินอิน คำอ่าน คำแปลภาษาไทย ไวยากรณ์ง่าย เข้าใจเร็ว ทางลัดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนกับนักท่องเที่ยว
ชื่อหนังสือ
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ISBN
9786165279956
สำนักพิมพ์
เอ็มไอเอส
ปีที่ผลิต
20 ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า
144 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
น้ำหนัก
375 กรัม
ราคา
180 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit