คัดไทย เล่ม  4 ฝึกประสมตัวสะกด อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
คัดไทย เล่ม  4 ฝึกประสมตัวสะกด อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยมWish List
New Release ThisWeekคัดไทย เล่ม  4 ฝึกประสมตัวสะกด อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ชุด เสริมทักษะ การอ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทย รับประกัน อ่านออก เขียนได้ ตัวสะกด 8 มาตรา คือ กง กน กม เกย เกอว กก กด กบ/หัดอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยตัวสะกด/ฝึกเขียนคำที่ประสมด้วยตัวสะกด
ชื่อหนังสือ
คัดไทย เล่ม  4 ฝึกประสมตัวสะกด อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ISBN
1294877740841
สำนักพิมพ์
เอ็มไอเอส
ปีที่ผลิต
19 ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า
46 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
น้ำหนัก
90 กรัม
ราคา
55 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit