การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)Wish List
New Release ThisWeekการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือ "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ" เล่มนี้ ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการถ่ายทอดทักษะความรู้และประสบการณ์ของนักวิเคราะห์ระบบ ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความต้องการ แผนภาพกระแสข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล การออกแบบระบบ การสร้างระบบและการบำรุงรักษา และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับคณาจารย์ เพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านวิชาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ชื่อหนังสือ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ISBN
9786160828487
Barcode
9786160828487
สำนักพิมพ์
ปีที่ผลิต
29 มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า
464 หน้า
ขนาด
190 x 240 ซ.ม.
น้ำหนัก
785 กรัม
ราคา
229 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit