เทคนิคการเรียนชีววิทยา : พันธุศาสตร์
เทคนิคการเรียนชีววิทยา : พันธุศาสตร์Wish List
New Release ThisWeekเทคนิคการเรียนชีววิทยา : พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
เนื้่อหาประกอบด้วย การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบพันธุศาสตร์ท้ายเล่ม จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคในการเรียนชีววิทยาให้เก่งได้ด้วย่ตนเอง ด้วยการนำไปอ่านและทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่รวบรวมมาเฉพาะเรื่องพันธุศาสตร์ 
ชื่อหนังสือ
เทคนิคการเรียนชีววิทยา : พันธุศาสตร์
ISBN
9786163061829
Barcode
9786163061829
สำนักพิมพ์
1119
ปีที่ผลิต
27 กรกฎาคม 3103
จำนวนหน้า
72 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
น้ำหนัก
20 กรัม
ราคา
85 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit