Focus ฟิสิกส์ ม.ปลาย
Focus ฟิสิกส์ ม.ปลายWish List
New Release ThisWeekFocus ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 1 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือ "Focus ฟิสิกส์ ม.ปลาย" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียนควรจะรู้เป็นพื้นฐานและใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละบทนั้นจะให้คำจำกัดความของแต่ละเรื่อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำอธิบายและตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนข้อควรจำ และข้อควรสังเกต ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์การสอนอย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ Admissions สอบประจำภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน
ชื่อหนังสือ
Focus ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ISBN
9786163061782
Barcode
9786163061782
สำนักพิมพ์
1119
ปีที่ผลิต
3 มีนาคม 3103
จำนวนหน้า
392 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
น้ำหนัก
685 กรัม
ราคา
255 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit