Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ
Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯWish List
New Release ThisWeekAutonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
สินค้าทีเป็นอวัตถุก็คือการผลิตสร้างระบบภาษาสัญญะ ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกและความรู้ “ระบบทุนนิยมเองก็ต้องการพิทักษ์ผลอวัตถุเหล่านี้ด้วยกฏหมาย" และ “พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการยืดจับมูลค่าของผลผลิตที่เป็นอวัตถุ" ในแง่นี้กลไกของ “The Rule of Law" จึงเป็นกลไกสำคัญ การพิทักษ์ทรัพย์ส่วนตัว (private property) ในมุมต่างโลก สำหรับแรงงานในการผลิตอวัตถุ ก็จะมีลักษณะคล้ายศิลปินด้วยการผลิต งานบริการที่ผลิตสร้างความรู้สึก งานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม งานโฆษณา ฯลฯ ระบบทุนนิยมที่ใช้ความรู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของโลกมนุษย์อย่างมาก ทุนนิยมแบบที่รู้จักกันในนามว่า “สังคมมีพื้นฐานจากความรู้ ( Knowledge base society )" ไปจนถึง “สังคมข่าวสาร" และ “โลกาภิวัฒน์" นั้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “พลังการผลิต (Productive forces )" เพียงแต่ “พลังทางการผลิต" นี้กลับเพิ่มประสิทธิภาพใน “การควบคุม" อันนำไปสู่การควบคุมในระดับต่าง ๆ จนทำให้กรอบความคิดแบบสังคมก้าวหน้า (Progress) ตามแบบที่โครงการแห่งยุคภูมิธรรม (Enlightenment Project) เคยเชื่อนั้นถูกตั้งคำถามหรือกลับเห็นว่าไปเป็นในทางตรงกันข้าม จนนำไปสู่วัฒนธรรมการตรวจสอบ (Auditing Culture) ฯลฯ
ชื่อหนังสือ
Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ
ISBN
9786168051047
Barcode
9786168051047
สำนักพิมพ์
Illuminations
ปีที่ผลิต
1 พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
12.7 x 18.5 ซ.ม.
น้ำหนัก
300 กรัม
ราคา
270 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit