ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลายWish List
New Release ThisWeekทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ทิม ดันน์ , มิเลีย เคอร์กี , สตีฟ สมิธ
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งมี Tim Dunne, Milja Kurki และ Steve Smith เป็นบรรณาธิการนั้นมีจุดเด่นที่สำคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้ ประการแรก เป็นหนังสือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทฤษฎีหลักที่สำคัญๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้อย่างครบถ้วน ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้แม้ว่าจะแยกบทต่างๆ ตามทฤษฎีที่แตกต่างหลากหลาย แต่ก็พยายามเชื่อมโยงและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างทฤษฎีต่างๆ อย่างเด่นชัด ทั้งยังจัดวางทฤษฎีเหล่านี้ไว้ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “การถกเถียงใหญ่” (Great Debates) ในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการวิพากษ์ไม่มากก็น้อย ประการที่สาม หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้ภาพในเชิงทฤษฎีอย่างลอยๆ แต่ยังมีการนำเอาทฤษฎีเหล่านี้ไปพรรณนาและประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาสำคัญต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งในแต่ละบทได้เลือกกรณีศึกษาอย่างน้อย 1 กรณีเพื่อประกอบการอธิบายและการทำความเข้าใจทฤษฎีของตน การอ่านทฤษฎีช่วยทำให้เราเห็นว่าโลกหรือปรากฏการณ์ทางสังคมหนึ่งๆ นั้นถูก “มอง” ได้หลากหลายมุมมอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานทางทฤษฎีที่แตกต่างกัน หรือเลนส์ในการมองโลกที่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่าในปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองหนึ่งๆ เราสามารถเห็นคำตอบที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดยืนหรือมุมมองทางทฤษฎีของนักทฤษฎีคนหนึ่งๆ ในหนังสือเล่มนี้ นักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแต่ละสำนักจึงเป็นเหมือน “ผู้ขาย” ที่พยายามชี้ชวนให้นักศึกษาและผู้อ่าน “เชื่อ” และยอม “ซื้อ” ทฤษฎีของตนมากที่สุด แต่ก็มีข้อโต้แย้งอยู่ว่านักศึกษาและนักวิชาการควรที่จะ “สมาทาน” ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งและยอมปกป้องทฤษฎีนั้นๆ อย่างสุดจิตสุดใจหรือว่าควรที่จะมองทฤษฎีต่างๆ เป็นเพียงแค่ “เลนส์” หรือ “ชุดเครื่องมือ” ที่เราเลือกหยิบใช้เมื่อต้องการอธิบายหรือทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองหนึ่ง แต่อย่างน้อยที่สุด ดังที่ Steve Smith เสนอไว้ในบทนำว่า คำอธิบายโลกทางสังคม เช่น โลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นั้นมีมากกว่าหนึ่งคำอธิบายเสมอ สารบัญ บทนำ: ความแตกต่างหลากหลายและความเป็นสาขาวิชาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสังคมศาสตร์ บทที่ 2 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงปทัสถาน บทที่ 3 สภาพจริงนิยมแบบดั้งเดิม บทที่ 4 สภาพจริงนิยมเชิงโครงสร้าง บทที่ 5 เสรีนิยม บทที่ 6 เสรีนิยมใหม่ บทที่ 7 สำนักอังกฤษ บทที่ 8 มาร์กซิสม์และทฤษฎีวิพากษ์ บทที่ 9 สรรสร้างนิยม บทที่ 10 สตรีนิยม บทที่ 11 หลังโครงสร้างนิยม บทที่ 12 หลังอาณานิคมนิยม บทที่ 13 ทฤษฎีเชิงสิ่งแวดล้อม บทที่ 14 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ บทที่ 15 ยังคงเป็นสาขาวิชาฤาหลังจากการถกเถียงทั้งหลาย?
ชื่อหนังสือ
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย
ISBN
9789743159473
Barcode
9789743159473
ผู้แปล
จิตติภัทร พูนขํา
สำนักพิมพ์
ศยาม
ปีที่ผลิต
1 มีนาคม 2560
จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
น้ำหนัก
400 กรัม
ราคา
560 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit