วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"Wish List
New Release ThisWeekวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
เทคโนโลยีเครื่องวีข้าวขนาดเล็ก ปลดโซ่ตรวนการพึ่งโรงสีใหญ่ แปรรูปจำหน่ายกับตลาดที่เปิดกว้าง ,เทคโนโลยีสีข้าวเพื่อการพึ่งตนเองจัดการหลังเก็บเยวอย่างถูกหลัก เลือกใช้เครื่องสีข้าวอย่างเหมาะสม ,ชุมชนข้าวพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ครบวงจร ต้นแบบกลุ่มเกษตร ปลูก แปรรูป จำหน่าย พึ่งตนเอง,ปลูกข้าวเป็น ขายข้าวได้ ชาวนารุ่นใหม่ เน้นผลิตนำการตลาด ,ปลูกข้าวเอง สีข้าวขาย พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง สุพรรณบุรี
ชื่อหนังสือ
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"
Barcode
9771905508007
ISSN
19055080
สำนักพิมพ์
เกษตรกรรมธรรมชาติ
ปีที่ผลิต
15 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า
76 หน้า
ขนาด
20.9 x 29.1 ซ.ม.
ราคา
60 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit