ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความWish List
New Release ThisWeekว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ไพศาล พืชมงคล
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข้อเถียงตามภาระการพิสูจน์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ และตามหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำพยานเข้าสู่ศาล การทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ น่าเชื่อถือและรับฟังได้ ไม่ติดขัดหรือต้องห้ามด้วยการนำสืบหรือด้วยการรับฟังพยานหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในกระบวนการนี้มีทั้งการนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ การส่งประเด็น และการเผชิญสืบ ซึ่งรวมความไปถึงการพิสูจน์ต่อพยานด้วย เป็นกระบวนการที่จะชี้ขาดถึงข้ออ้างและข้อเถียงของคู่ความว่าควรแก่การรับฟังหรือไม่ อย่างไร เป็นกระบวนการที่แสดงบทบาทและฐนะต่อการแพ้ชนะในปัญหาข้อเท็จจริงของคดี ซึ่งหนังสือว่าด้วยการสืบพยานเล่มนี้แหละที่เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การทำงานในกระบวนการดังกล่าวนี้
ชื่อหนังสือ
ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ
ISBN
9786163021144
Barcode
9786163021144
บรรณาธิการ
ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง
นักวาดภาพ
ปิติพัฒน์ อรุณวรวิวัฒน์
สำนักพิมพ์
ธรรมนิติเพรส
ปีที่ผลิต
6 มกราคม 2560
จำนวนหน้า
200 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
ราคา
180 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit