โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekโครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
อ่านแล่ว 1 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) จัดเป็นวิชาหนึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ที่นำมาซึ่งความตื่นเต้นและความท้าทายแก่ผู้เรียนอยู่ไม่น้อย ความน่าตื่นเต้นในที่นี้คือ เราจะได้ศึกษาถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่มากมาย เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ส่วนความท้าทายก็คือ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูล จะนำมาซึ่งแนวความคิดอันหลากหลาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมต่อไป ภายในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อันได้แก่ อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี และ กราฟ รวมถึงเทคนิคการจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์วิชาโครงสร้างข้อมูล
ชื่อหนังสือ
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)

ปีที่ผลิต
28 ตุลาคม 2559
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
https://www.se-ed.com
ISBN
9786160821631
Barcode
9786160821631

จำนวนหน้า
448 หน้า
ขนาด
19.2 x 24 ซ.ม.
น้ำหนัก
765 กรัม
ราคา
219 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) (สำนักพิมพ์, ผู้จัดจำหน่าย, ร้านหนังสือ, ค้าส่ง-ค้าปลีก)
    1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
    โทร : 02-739-8000    แฟกซ์ : 02-751-5999    Email : dao@se-ed.com    Website : www.se-ed.com
  • บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) (สำนักพิมพ์, ผู้จัดจำหน่าย, ร้านหนังสือ, ค้าส่ง-ค้าปลีก)
    1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
    โทร : 02-739-8000    แฟกซ์ : 02-751-5999    Email : dao@se-ed.com    Website : www.se-ed.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit