ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตรงตามเนื้อหาของหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย - สรุปเนื้อหาทางหลักภาษาและการใช้ภาษาที่นักเรียนควรทราบในการพัฒนาความรู้ภาษาไทย พร้อมตัวอย่างประกอบ - สรุปย่อภาษาพาที - เรื่องย่อวรรณคดีลำนำแบบถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วเพื่อง่ายต่อการศึกษาเรียงทีละบท - แบบทดสอบที่มีความหลากหลายไว้ให้ได้ฝึกทำทุกบทเรียน พร้อมเฉลย - แนวข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เหมาะสำหรับ - เตรียมสอบประจำภาค สอบไล่ - เตรียมตัวสอบแข่งขัน / ชิงทุน - เตรียมตัวสอบ LAS (Local Assessment System) (การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่)
ชื่อหนังสือ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.5

ปีที่ผลิต
1 มิถุนายน 2558
สำนักพิมพ์
ภูมิบัณฑิต
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789744327871
Barcode
9789744327871

จำนวนหน้า
272 หน้า
ขนาด
19 x 26 ซ.ม.
ราคา
120 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต (สำนักพิมพ์)
    143/173 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
    โทร : 02-465-7606    แฟกซ์ : 02-466-2979    Email : poombundit@yahoo.com    Website : www.poombundit.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit