ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียบเรียงเนื้อหาสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สรุปเรื่องย่อ ข้อคิดจากเรื่องในแต่ละบท รวมทั้งเสริมความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษาไทย การใช้ภาษาไทยและวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาไทยอย่างเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้ดีขึ้นในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประจำบท เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในการเรียนของนักเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่ม มีแนวข้อสอบเพชรยอดมงกุฎให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อเป็นการเตรียมตัวสอบแข่งขัน เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบเก็บคะแนน ประจำภาค สอบแข่งขัน สอบชิงทุน อาทิ เช่น เพชรยอดมงกุฎ
ชื่อหนังสือ
ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.3

ปีที่ผลิต
1 มิถุนายน 2558
สำนักพิมพ์
ภูมิบัณฑิต
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789744328342
Barcode
9789744328342

จำนวนหน้า
284 หน้า
ขนาด
19 x 26 ซ.ม.
ราคา
129 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต (สำนักพิมพ์)
    143/173 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
    โทร : 02-465-7606    แฟกซ์ : 02-466-2979    Email : poombundit@yahoo.com    Website : www.poombundit.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit