หลักการประชาสัมพันธ์
หลักการประชาสัมพันธ์Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekหลักการประชาสัมพันธ์
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
การประชาสัมพันธ์ มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความร่วมมือสนับสนุนของสาธารณชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ตำราเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์ระดับมืออาชีพ สามารถวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ เลือกเครื่องมือและสื่อใหม่ในยุคดิจิทัลในการสื่อสารมีกลวิธรในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้รับสารกลุ่มต่างๆ รวมทั้งการจัดการวิกฤตและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อหนังสือ
หลักการประชาสัมพันธ์

ปีที่ผลิต
1 ธันวาคม 2559
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786165561884

จำนวนหน้า
327 หน้า
ขนาด
18.50 x 26 ซ.ม.
ราคา
290 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit