จุลชีววิทยาทางอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหารWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekจุลชีววิทยาทางอาหาร
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.ชมภู่ ยิ้มโต
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เนื้อหาในหนังสือจุลชีววิทยาทางอาหาร เล่มนี้ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารมนุษย์และจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีความสำคัญทางอาหาร แหล่งการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร หลักการทั่วไปในการถนอมอาหาร จุลชีววิทยาของเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาของน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาของผักและผลไม้ จุลชีววิทยาของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาของปลาและสัตว์น้ำอื่น จุลชีววิทยาของสัตว์ปีก จุลชีววิทยาของไข่และผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาของอาหารกระป๋องจุลินทรีย์กับ อุตสาหกรรมอาหาร โรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย และโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากจุลินทรีย์ชนิดอื่น เพื่อที่จะทราบสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหารและผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์
ชื่อหนังสือ
จุลชีววิทยาทางอาหาร

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786164050044
Barcode
9786164050044

จำนวนหน้า
394 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
330 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit