การแปลเบื้องต้น
การแปลเบื้องต้นWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekการแปลเบื้องต้น
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.วิฑูร ตั้งพงษ์
อ่านแล่ว 2 คน ให้ดาว 1 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เนื้อหาการแปลเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 13 บท บทที่หนึ่ง เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล บทที่สอง เรื่องหลักการแปล บทที่สาม เรื่องทฤษฎี กลวิธี และหลักเกณฑ์การแปล บทที่สี่ ปัญหาในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแนวทาง การแก้ไข บทที่ห้า การแปลประโยค และการแปลกาลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย บทที่หก การแปลประโยคกรรม (Passive Voice) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย บทที่เจ็ด การแปลวลี และ อนุประโยค บทที่แปด เรื่องการแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย บทที่เก้า เรื่องการแปล คํานาม การเลือกใช้คํานําหน้านาม และการแปลคําสรรพนามภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ บทที่สิบ เรื่องการแปลกาล การแปลประโยคกรรม (Passive Voice) และการแปลโดยเลือกคําให้เหมาะกับ เนื้อความ บทที่สิบเอ็ด การแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ บทที่สิบสอง เรื่องปัญหา การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และลักษณะที่แตกต่างกันของภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ จะเป็นปัญหาในการแปล บทที่สิบสาม เรื่องความผิดที่พบบ่อยในการแปลภาษาไทยเป็นภาษา อังกฤษ และแนวทางแก้ไข
ชื่อหนังสือ
การแปลเบื้องต้น

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822280
Barcode
9786167822280

จำนวนหน้า
150 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
190 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (1 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
22 ส.ค. 62 เวลา 11:54
อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ
edit
edit