โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure)
โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekโครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.วิฑูร ตั้งพงษ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เนื้อหาโครงสร้างภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 9 บท บทที่หนึ่งเป็นเรื่องหน่วยคำ (Morphemes) บทที่สองเป็นเรื่องประเภทของคำ (Parts of Speech) บทที่สามเกี่ยวกับกริยาแท้และกริยาไม่แท้ (Finite and Non-Finite Verbs) บทที่สี่เรื่องกาล (Tenses) บทที่ห้า เรื่องกรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voice) บทที่หกเกี่ยวกับคำนำหน้านาม (Articles) บทที่เจ็ดกล่าวถึงวลี อนุประโยคและประโยค (Phrases, Clauses and Sentences) บทที่แปดเรื่อง เอกรรถประโยค และอเนกรรถประโยคหรือประโยคความรวม (Simple Sentences and Compound Sentences) บทที่เก้าเป็นเรื่องสังกรประโยคหรือประโยค ความซ้อน (Complex Sentences)
ชื่อหนังสือ
โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure)

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822297
Barcode
9786167822297

จำนวนหน้า
240 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
215 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit