ฟิสิกส์ทั่วไป
ฟิสิกส์ทั่วไปWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekฟิสิกส์ทั่วไป
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.สุชาติ สุภาพ
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เป็นวิชาที่หลอมความรู้ทางด้านฟิสิกส์เกือบทุกด้าน เช่น กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัมเบื้องต้น และนิวเคลียร์ ให้ศึกษาภายใน 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นวิชานี้จึงไม่เจาะลึกเกี่ยวกับการคำานวณหรือแสดงที่มาของสูตร การสอนของ ผู้สอนก็ไม่จำาเป็นต้องสอนทุกหัวข้อ เพราะบางหัวข้อนักศึกษาก็สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัว เองได้ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามนโยบาย One Teacher One Text ของท่านอธิการบดี ที่ต้องการให้อาจารย์ทุกท่านมีตำาราของตัวเองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ชื่อหนังสือ
ฟิสิกส์ทั่วไป

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822747
Barcode
9786167822747

จำนวนหน้า
632 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
500 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit