สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.สมชาย เบียนสูงเนิน
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าจำานวนมาก เพื่อเพิ่ม ฟังก์ชันการทำางานให้หลากหลาย การเรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์จึงเป็นจึงเป็นเรื่องท่ี น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการใช้งานขั้นต้นจนถึงการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งเหมาะ สำาหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานด้านประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื้อหาได้กล่าวถึง โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัวเลข การเขียนคำาสั่งภาษาซี การต่อวงจรร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบสภาวะอินพุตจากการกดสวิตซ์ การส่งข้อมูลแสดงผลไปที่อุปกรณ์แสดงผล แบบต่างๆ เช่น LED LCD การควบคุมมอเตอร์ การวัดค่าสัญญาณแอนะล็อกจากเซนเซอร์ แบบต่างๆ การวัดความกว้างของสัญญาณอินพุต การรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมเพื่อการควบคุม และแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ การสร้างสัญญาณ PWM สำาหรับควบคุมไฟฟ้า และการติดต่อ ไอซีผ่าน I2C และ SPI
ชื่อหนังสือ
สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822556
Barcode
9786167822556

จำนวนหน้า
320 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
280 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit