หลักชีววิทยา
หลักชีววิทยาWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekหลักชีววิทยา
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.สิริแข พงศ์สวัสดิ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือหลักชีววิทยาเล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชา 09-311-148 หลักชีววิทยา และเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการเรียนชีววิทยาในระดับสูงต่อไป โดยที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการ เรียบเรียงและรวบรวมความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานทางชีววิทยาไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้เรียบเรียงใช้ระยะ เวลาในการเรียบเรียงและรวบรวม รวมทั้งใช้สอนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน มีการพัฒนาและ ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ชื่อหนังสือ
หลักชีววิทยา

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822310
Barcode
9786167822310

จำนวนหน้า
556 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
440 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit