การผลิตเสียงประกอบสื่อ (Sound Product)
การผลิตเสียงประกอบสื่อ (Sound Product)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekการผลิตเสียงประกอบสื่อ (Sound Product)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.เมธี พิกุลทอง
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเสียงประกอบสื่อมีมากมายที่นักศึกษาจะต้อง ทำความเข้าใจ และเนื้อหาเหล่านั้นกระจัดกระจายอยู่ ณ แหล่งความรู้ที่หลากหลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งวิชานี้ยังไม่ปรากฏเอกสารอ่านประกอบการเรียนที่เป็นรูปเล่มมาก่อน ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่องและยากลำบากในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การพัฒนาและการรวบรวมเน้ือหาทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตเสียง ประกอบสื่อจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเสียงประกอบสื่อจะช่วยอำนวย ความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ อีกทั้งเนื้อหาบางส่วนสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของ อีกหลาย ๆ วิชาที่เปิดสอนในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอีกด้วย
ชื่อหนังสือ
การผลิตเสียงประกอบสื่อ (Sound Product)

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822686
Barcode
9786167822686

จำนวนหน้า
90 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
115 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit