การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง : วิธีการจัดการเบื้องต้น
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง : วิธีการจัดการเบื้องต้นWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง : วิธีการจัดการเบื้องต้น
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.กมลสร ฐานวิเศษ
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในระดับชุมชน และเมือง รวมไปถึงการจัดการระบบที่อยู่อาศัยและ การบริการ การบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเมือง ศึกษาการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาเมือง รวมไปถึงผลกระทบ โดยตรงและทางอ้อมของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย และสามารถนำาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ที่เหมาะสม เพื่อศึกษาทิศทางและแนวโน้มการใช้ทรัพยากร รวมถึงออกแบบสิ่งแวดล้อมให้กับเมือง เพื่อนำาไปสู่การใช้ทรัพยากรของเมืองอย่างยั่งยืน
ชื่อหนังสือ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง : วิธีการจัดการเบื้องต้น

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167822600
Barcode
9786167822600

จำนวนหน้า
105 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
120 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit