การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงินWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.สุภา ทองคง
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอตัวแบบต่าง ๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาทางด้านการเงินโดยแต่ละตัวแบบได้อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการ นําไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางด้านการเงิน ซึ่งผู้เขียนพยายามเขียนให้อ่านง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบายไว้ค่อนข้างมาก และยังได้นําแผ่นตารางทําการ (Spreadsheets) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รู้จักและนิยมใช้งานกันทั่วไปมาเป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาของตัวแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดอีกจํานวนมากเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทั้งการคํานวณแบบปกติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
ชื่อหนังสือ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

ปีที่ผลิต
20 สิงหาคม 2558
สำนักพิมพ์
ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789743795657
Barcode
9789743795657

จำนวนหน้า
304 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซ.ม.
ราคา
300 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักพิมพ์)
    95 ซอย6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
    โทร : 02-521-8420-3    แฟกซ์ : 02-521-8424    Email : contact.triplegroup@gmail.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit