การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์Wish List
New Release ThisWeekการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รศ. ปราณี สุรสิทธิ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
เม็ดทรายยังถูกหล่อหลอมเป็นแก้วเจียระไนได้ ดินยังถูกนำมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเบญจรงค์ได้ฉันใด มนุษย์ย่อมถูกขัดเกลาและปรุงแต่งได้ฉันนั้น การหล่อหลอม การขัดเกลา การปรุงแต่ง หมายถึง กระบวนการพัฒนาตน ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน ได้แก่ พัฒนากาย พัฒนาจิต พัฒนาศีล หรือพัฒนาสังคม และพัฒนาปัญญา รวมเรียกว่า "พัฒนาบุคลิกภาพ" ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคม "การพัฒนาบุคลิกเพื่องานนิเทศศาสตร์" เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ได้ใช้ศึกษา พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างบุคลิดภาพให้เหมาะสมกับสายงานนิเทศศาสตร์ที่จะประกอบเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต เนื้อหาในเล่มรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ผนวกกับประสบการณ์ของผู้เขียน ทำให้ข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมตามหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
ชื่อหนังสือ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
ISBN
9786165087537
สำนักพิมพ์
แสงดาว
ปีที่ผลิต
21 พฤษภาคม 2558
จำนวนหน้า
360 หน้า
ขนาด
20 x 29 ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
330 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit