๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์Wish List
New Release ThisWeek๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ดวงธิดา ราเมศวร์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ศึกษาพระประวัติขององค์สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเข้าใจความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ศาสนาพุทธในประเทศไทย นิกายเถรวาท มหายาน และ วัชรญาณ มหานิกาย และยุติกนิกาย รายนามพระอารามหลวงฝ่าย มหานิกาย และ ธรรมยุติกนิกาย สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระประวัติสมเด็จพระสังฑราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 20 พระองค์
ชื่อหนังสือ
๒๐ องค์สังฆราชาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ISBN
9786163203267
Barcode
9786163203267
สำนักพิมพ์
กอแก้ว
ปีที่ผลิต
1 มกราคม 2559
จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
14.9 x 21.6 ซ.ม.
น้ำหนัก
300 กรัม
ราคา
180 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit