ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์Wish List
New Release ThisWeekทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ตำรา ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีประกอบกับทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์จากประสบการณ์ตรงในการสอนและการนิเทศนักศึกษาของผู้เขียน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษา และเป็นคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนบุคลากรทางด้านการสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป
ชื่อหนังสือ
ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ISBN
9786167136479
Barcode
9786167136479
สำนักพิมพ์
วิทยพัฒน์
ปีที่ผลิต
16 มีนาคม 2559
จำนวนหน้า
224 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
ราคา
180 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit