ปลูกมะกรูดตัดใบขาย
ปลูกมะกรูดตัดใบขายWish List
New Release ThisWeekปลูกมะกรูดตัดใบขาย
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ศิวาวุธ สงวนทรัพย์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
คู่มือการปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิด เพ่ิมจำนวนผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคง • วิธีปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิด • การดูแลรักษา ระบบน้ำและการรดน้ำ การคลุมดิน การใส่ปุ๋ย โรคและแมลงศัตรูพืช การตัดแต่งกิ่ง • เทคนิคการขยายพันธุ์ • การเก็บเกี่ยว คำแนะนำการเข้าสู่ตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ โดย ศิวาวุธ สงวนทรัพย์ เจ้าของ “สวนมะกรูดบ้านคุณปู่” แนะนำการปลูกมะกรูดตัดใบระยะชิด ตามแนวทางของ รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี ผู้คิดค้นและพัฒนารูปแบบการปลูกที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตเฉพาะด้านกิ่งใบ รวมถึงระยะปลูกเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอที่ตลาดต้องการ อีกทั้งยังดีต่อเกษตรกรที่มีที่ดินไม่มาก พร้อมวิธีการปลูก การดูแลรักษา เทคนิคการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยวรวมทั้งคำแนะนำด้านการตลาด โดยเจ้าของ “สวนมะกรูดบ้านคุณปู่”
ชื่อหนังสือ
ปลูกมะกรูดตัดใบขาย
ISBN
9786165279888
Barcode
9786165279888
สำนักพิมพ์
เอ็มไอเอส
ปีที่ผลิต
17 มกราคม 2560
จำนวนหน้า
102 หน้า
ขนาด
18.5 x 21 ซ.ม.
น้ำหนัก
235 กรัม
ราคา
125 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit