การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก
การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎกWish List
New Release ThisWeekการพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
“โลกหน้า” เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระไตรปิฎก เชื่อมโยงกับหลักกรรม เป็นสถานที่ให้ผลกรรมระยะยาว หมายถึงการเกิดในภพภูมิใหม่นั่นเอง การไม่เชื่อโลกหน้าก็เท่ากับว่าปฏิเสธเรื่องกรรม แม้คำสอนโลกหน้าจะมีหลักฐานตามตัวอักษรจริงในพระไตรปิฎก แต่ผู้คนยุคปัจจุบันท่ามกลางกระแสเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ที่ทุกอย่างต้องประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัส ก็เคลือบแคลงสงสัยว่ามีจริงหรือไม่ ไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นที่มีคนสงสัย แม้สมัยพุทธกาลก็มีคนสงสัยเช่นเดียวกันถึงกับมีการพิสูจน์โลกหน้าหลากหลายวิธีการเพื่อแสดงประจักษ์ต่อสังคม หนังสือเล่มนี้ จะนำเสนอหลักฐานการโต้แย้งทางความคิดในสมัยพุทธกาลทั้งการปฏิเสธและยืนยันโลกหน้า ระหว่าง “พระเจ้าปายาสิ” กับ “พระกุมารกัสสปะ” พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าทั้งสองบุคคลมีแนวความคิดอย่างไร มีเหตุผลสนับสนุนความคิดของตนเองอย่างไร ใช้วิธีการพิสูจน์อย่างไร เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปประยุกต์ประกอบการเรียนการสอนโลกหน้าตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความเข้าใจโลกหน้าอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิ
ชื่อหนังสือ
การพิสูจน์โลกหน้าในพระไตรปิฎก
ISBN
9789740335863
Barcode
9789740335863
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ผลิต
1 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า
128 หน้า
ขนาด
13.18.5 x ซ.ม.
ราคา
115 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit