โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)Wish List
New Release ThisWeekโครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
อ่านแล่ว 1 คน ให้คะแนน 0 คน
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) จัดเป็นวิชาหนึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์ที่นำมาซึ่งความตื่นเต้นและความท้าทายแก่ผู้เรียนอยู่ไม่น้อย ความน่าตื่นเต้นในที่นี้คือ เราจะได้ศึกษาถึงเทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีอยู่มากมาย เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ส่วนความท้าทายก็คือ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของโครงสร้างข้อมูล จะนำมาซึ่งแนวความคิดอันหลากหลาย ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมต่อไป ภายในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อันได้แก่ อาร์เรย์ ลิงก์ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี และ กราฟ รวมถึงเทคนิคการจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล เหมาะสำหรับใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ศาสตร์วิชาโครงสร้างข้อมูล
ชื่อหนังสือ
โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN
9786160821631
Barcode
9786160821631
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่ผลิต
28 ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า
448 หน้า
ขนาด
19.2 x 24 ซ.ม.
น้ำหนัก
765 กรัม
ราคา
219 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit