สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ
สักวาและดอกสร้อยโภชนาการWish List
New Release ThisWeekสักวาและดอกสร้อยโภชนาการ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
เป็นผลงานคำประพันธ์ที่มีความไพเราะและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เมื่อนำมาขับร้องกับดนตรีไทย ผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้ ความสุนทรีย์ อรรถรส และความไพเราะจากเสียงดนตรอีกด้วย เพื่อประกาศเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นที่ระจักษ์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า สถาบันวิจัยโภชนาการจึงจัดทำซีดีเพลงจากบทสักวาและดอกสร้อยโภชนาการ พร้อมกับหนังสืออธิบายชื่อและคำที่สำคัญทางโภชนาการด้วยภายในเล่ม
ชื่อหนังสือ
สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ
ISBN
9786169264606
Barcode
9786169264606
สำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์
ปีที่ผลิต
10 สิงหาคม 2559
จำนวนหน้า
160 หน้า
ขนาด
17 x 22.5 ซ.ม.
ราคา
195 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit