60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ฯ
60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ฯWish List
New Release ThisWeek60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ฯ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง วรทัศน์ วัชรวสี
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ในปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ นับเป็นปีแหงมหาปีติ และปีแห่งมหามงคลสมัยสำคัญพร้อมกันถึง ๒ ประการ คือ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ และมีการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๘๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้เป็นมหาปีติประการแรก ประการที่สองซึ่งประชาชนชาวไทยและชาวพุทธทั้งหลายในโลกปีติยินดีเช่นเดียวกันก็คือ องค์การสหประชาชาติโดยยูเนสโก ประกาศยกย่องให้พระพุทธทาสหรือพระธรรมโกศาจารย์เป็นบุคคลสำคัญของโลก และให้มีการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลพระปฐมบรมราชโองการเมื่อพระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ หรือเมื่อ ๖๐ ปีก่อนนั้น ยังแจ่มชัดอยู่ในใจของประชาชนไทย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม” .... ฯลฯ สารบัญ - ภาพชุด ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม - ๖๐ ปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ๑๐๐ ปีพระพุทธทาสครองธรรม - “มหัศจรรย์แห่งธรรม” พระธรรมเทศนาหน้าพระพักตร์ โดย พุทธทาสภิกขุ (พระราชชัยกวี) - “การตามรอยพระยุคลบาท โดยทศพิธราชธรรม” ปาฐกถาธรรมของ พุทธทาสภิกขุ - บรรยายธรรมกถาของพระพุทธทาส ถวายแก่สมเด็จพระราชนนี ที่จุฬาฯ เรื่อง ส่วนสำคัญของพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้ - พระเจ้าอยู่หัวกับการปฏิบัติธรรม - พระเจ้าอยู่หัวกับการใช้ธรรมะแก้วิกฤษการณ์ทางการเมือง ฯลฯ
ชื่อหนังสือ
60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ ฯ
ISBN
9789748814568
สำนักพิมพ์
วสี ครีเอชั่น
ปีที่ผลิต
1 ตุลาคม 2559
จำนวนหน้า
360 หน้า
ขนาด
14.7 x 20.8 ซ.ม.
น้ำหนัก
465 กรัม
ราคา
350 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit