พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉ.พันจันทนุมาศ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉ.พันจันทนุมาศWish List
New Release ThisWeekพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉ.พันจันทนุมาศ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ประพต เศรษฐกานนท์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ต้นฉบับเป็นสมุดไทย เขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ครั้งแรกใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เนื้อความเริ่มต้นตั้งแต่สถาปนากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยามาจนกระทั่งกรุงแตก สิ้นสมัยอยุธยา นับเป็นเอกสารหลักเล่มหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ซึ่งกินเวลาหลายร้อยปี นอกจากพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ดังกล่าวแล้ว พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเล่มนี้ ยังรวบรวมเอกสารสำคัญ ซึ่งเขียนในสมัยอยุธยา คือ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐ อันนับเป็นเอกสารร่วมสมัยเพียงจำนวนน้อยที่หลงเหลืออยู่ โดยพงศาวดารฉบับนี้นอกจากมีความสำคัญในฐานะเอกสารร่วมสมัยแล้ว ยังถือกันว่าบันทึกศักราชไว้ถูกต้องแม่นยำที่สุดอีกด้วย และมักใช้เป็นฉบับสอบเทียบกับฉบับอื่นๆ และเรื่องราวที่บันทึกคำบอกเล่าเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาโดยผู้คนในสมัยอยุธยา คือ คำให้การชาวกรุงเก่า และ คำให้การขุนหลวงหาวัด ซึ่งล้วนเป็นเอกสารสำคัญในการศึกษาเรื่องราวสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะวีรกรรมของสมเด็นพระนเรศวรมหาราช สารบัญ - รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) - รัชกาลสมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ ๑) - รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ ๑) - รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทองลัน - รัชกาลสมเด็จพระยาราม - รัชกาลสมเด็จพระอินทราชา - รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช (ที่ ๒) - รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ - รัชกาลสมเด็จพระรามธิบดี (ที่ ๒) - รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร ฯลฯ
ชื่อหนังสือ
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉ.พันจันทนุมาศ
ISBN
9786167146874
สำนักพิมพ์
กอแก้ว
ปีที่ผลิต
1 พฤศจิกายน 2559
จำนวนหน้า
800 หน้า
ขนาด
16.3 x 22 ซ.ม.
น้ำหนัก
970 กรัม
ราคา
625 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit