ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ฉพ.2
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ฉพ.2Wish List
New Release ThisWeekระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ฉพ.2
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง สมลักษณ์ จัดกระบวนพล
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือคำบรรยายเรื่อง "ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี" ได้กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องที่นักศึกษากฎหมายจำเป็นต้องศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องระบบศาล จะได้ทราบถึงความสำคัญเกี่ยวกับศาลยุติธรรม เช่น ศาลยุติธรรมไทยมีกี่ขั้น อำนาจศาลแต่ละขั้น เขตอำนาจศาล และอำนาจผู้พิพากษา รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องคุ้มครองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา ไม่ให้บุคคลอื่นหรือผู้บังคับบัญชาของผู้พิพากษาเข้ามาแทรกแซงได้ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลได้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า "ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน"
ชื่อหนังสือ
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ฉพ.2
ISBN
9786163142337
Barcode
9786163142337
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ผลิต
15 พฤษภาคม 2559
จำนวนหน้า
216 หน้า
ขนาด
184 x 260 ซ.ม.
น้ำหนัก
390 กรัม
ราคา
210 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit