ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉพ.3 (อ.ประสิทธิ์)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉพ.3 (อ.ประสิทธิ์)Wish List
New Release ThisWeekความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉพ.3 (อ.ประสิทธิ์)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคทั่วไปและภาคเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคทั่วไป เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อความคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Theoretical Framework) สำหรับภาคเฉพาะนั้น เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่านิติศาสตร์โดยแท้ (Legal Dogmatic) โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมรายชื่อหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษหลายเล่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะค้นคว้าต่อไปในหัวข้อหนึ่งหัวข้อใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อหนังสือ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉพ.3 (อ.ประสิทธิ์)
ISBN
9786163142191
Barcode
9786163142191
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ผลิต
15 เมษายน 2559
จำนวนหน้า
408 หน้า
ขนาด
185 x 260 ซ.ม.
น้ำหนัก
715 กรัม
ราคา
400 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit