มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1
มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekมหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะนำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ความมุ่งหมายในการพยายามแสวงหาประสิทธิภาพในการบริหารงานและความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องการให้การศึกษาและการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำความชัดเจน ในเรื่องข้อจำกัดของระบบราชการที่มีต่อการบริหารงานอุดมศึกษา
ชื่อหนังสือ
มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1

สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ผลิต
15 กันยายน 2559
ISBN
9786163142436
Barcode
9786163142436

จำนวนหน้า
296 หน้า
ขนาด
121 x 185 ซ.ม.
น้ำหนัก
245 กรัม
ราคา
140 บาท
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้จัดจำหน่าย, ร้านหนังสือ)
    2 อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ถนนท่าพระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
    โทร : 02-613-3896-7    แฟกซ์ : 02-623-5676    Email : rugwong@tu.ac.th    Website : www.bookstore.tu.ac.th
  • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักพิมพ์)
    2 อาคารธรรมศาสตร์60ปี ชั้นU1 ถนนท่าพระจันทร์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
    โทร : 02-623-5110    แฟกซ์ : 02-226-2083    Email : nit62506@tu.ac.th    Website : www.thammasatpress.tu.ac.th
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit