มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1
มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1Wish List
New Release ThisWeekมหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะนำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ความมุ่งหมายในการพยายามแสวงหาประสิทธิภาพในการบริหารงานและความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องการให้การศึกษาและการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำความชัดเจน ในเรื่องข้อจำกัดของระบบราชการที่มีต่อการบริหารงานอุดมศึกษา
ชื่อหนังสือ
มหาวิทยาลัยไทย : พัฒนาการมหาวิทยาลัยในกำกับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ฉพ.1
ISBN
9786163142436
Barcode
9786163142436
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ผลิต
15 กันยายน 2559
จำนวนหน้า
296 หน้า
ขนาด
121 x 185 ซ.ม.
น้ำหนัก
245 กรัม
ราคา
140 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit